Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

trytorunaway
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
trytorunaway
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viaTewi Tewi
trytorunaway
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii vianiskowo niskowo

January 20 2018

trytorunaway
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
trytorunaway
Udaję, że świat zamyka się w tych czterech ścianach, a za nimi pustka.
— HEY 'Cisza, ja i czas'
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Reposted fromFlau Flau viaGunToRun GunToRun

January 19 2018

trytorunaway
O bogowie, o, bogowie moi! Jakże smutna jest wieczorna ziemia! Jakże tajemnicze są opary nad oparzeliskami! Wie o tym ten, kto błądził w takich oparach, kto wiele cierpiał przed śmiercią, kto leciał ponad tą ziemią, dźwigając ciężar ponad siły. Wie o tym ten, kto jest zmęczony. I bez żalu porzuca wtedy mglistą ziemię, jej bagniska i jej rzeki, ze spokojem w sercu powierza się śmierci, wie bowiem, że tylko ona przyniesie mu spokój. 
— M.Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted byjakmidzisiajzlejestemjedenGunToRun
trytorunaway
ADAM: Mój pierworodny, Kainie, ty milczysz?
KAIN: Cóż bym miał mówić?
ADAM: Modlić się.
KAIN: Was dosyć.
ADAM: Myśmy się szczerze modlili.
KAIN: I głośno! Jam słyszał.
ADAM: I Bóg, mam nadzieję.
ABEL: Amen!
ADAM: A ty, mój starszy synu, milczysz ciągle?
KAIN: Najlepiej czynię, gdy milczę!
ADAM: Dlaczego?
KAIN: Bo nie mam o co prosić.
ADAM: Nie masz za co dziękować?
KAIN: Za nic!
ADAM: Wszak żyjesz?
KAIN: Wszak umrę!
— G.G.Byron 'Manfred; Kain'
trytorunaway
1265 487d 500
trytorunaway
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka

January 18 2018

trytorunaway

watch?v=faFoxh7bSR8&list=PLDLIDIfN4joE6ut_QC-WMjfeTHfOYkJ4D&index=11

Do you think of me, when you look to the sea?
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
0094 017f 500

January 17 2018

trytorunaway
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianiskowo niskowo
trytorunaway
Kiedy ludzie patrzą w ogień, ich oczy są bardzo szczere.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo

January 16 2018

trytorunaway
Wszystko wiecznie się powtarza, dzień i noc, lato i zima, świat jest pusty i bez sensu. Wszystko kręci się w kółko. Co powstaje, musi przeminąć, co rodzi się, musi umrzeć. Wszystko się znosi, dobro i zło, głupota i mądrość, piękno i brzydota. Wszytko jest puste. Nic nie jest realne. Nic nie jest ważne.
— M.Ende 'Niekończąca się historia'
Reposted byladylenajakmidzisiajzle
trytorunaway
2932 bd6d
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy vialadylena ladylena
trytorunaway
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle
— Kult
Reposted fromBettyLou BettyLou vialadylena ladylena
trytorunaway
Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl