Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

trytorunaway
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
trytorunaway
2685 352d
Reposted fromhirngulasch hirngulasch vianiskowo niskowo
trytorunaway
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianiskowo niskowo
trytorunaway
Mówimy o swojej wolności wtedy, kiedy ją wykorzystujemy, a nie, kiedy nic nie robimy.
— J.Kaczmarski
trytorunaway
Oczywiście, nie można tego pochwalać, ale w końcu wszyscy jesteśmy słabi.
— M.L.Kossakowska 'Obrońcy Królestwa - Sól na pastwiskach niebieskich'

July 12 2017

trytorunaway
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Sztuka tracenia potrafi być prosta; 
tak wiele rzeczy wyraźnie chce przepaść, 
że kiedy znikną, to jest żadna rozpacz. 

Trać co dzień, jakbyś uczył się rzemiosła: 
zgub klucze, pozwól niech ci czas ucieka. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta. 

Ćwicz tak, by suma straconego rosła: 
pejzaży, imion i miejsc, w które jechać 
nie zdążysz. Przecież to jest żadna rozpacz. 

Zgubić zegarek, co po matce został, 
sprzedać dom, skoro już nikt w nim nie czeka. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta. 

Stracić dwa miasta, cóż to jest przy włościach 
o wiele większych. Lecz stracona rzeka 
albo kontynent to też żadna rozpacz. 

Że cię nie stracę (choć twój głos i postać 
tak bardzo kocham), też nie chcę przyrzekać. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta, 
choć tak wygląda (no, napisz to!) rozpacz.
Elizabeth Bishop "Jedyna sztuka"
trytorunaway
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
8791 a38a 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris vianiskowo niskowo

July 11 2017

5941 6d75 500

apagewithaview:

Set up a new shelf in my room last weekend!

July 09 2017

2096 3836
Reposted frommakswilczur makswilczur
trytorunaway
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza
trytorunaway
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka vialaparisienne laparisienne
trytorunaway
This is it?
Well, this is desert.
— B.Howard 'End of Affair'
Nie ma czegoś takiego jak nowy początek, trzeba żyć ze świadomością popełnionych błędów.
— J. Picoult - W imię miłości (via tea-luck)
Reposted frommakswilczur makswilczur vianiskowo niskowo

July 08 2017

trytorunaway
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
trytorunaway
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
trytorunaway
Where do you fall when you have nowhere to go?
Where do you go where you have no one to see?
What do you see when you have nothing to feel?
What do you feel when you're all alone?
trytorunaway
9015 ed84
trytorunaway
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl