Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

trytorunaway
8295 e41d 500
potęga natury i człowieka
trytorunaway
Spojrzeli na siebie zdumieni, jakby po raz pierwszy odkryli, że jest w nich o wiele więcej, niż mogli się spodziewać - rozległe białe plamy na mapie ich wewnętrznych krajobrazów. 
— Stephen King, Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromthinkmore thinkmore viakitsunesoba kitsunesoba

August 18 2018

trytorunaway
8548 2f48 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viathinkmore thinkmore
trytorunaway
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viathinkmore thinkmore

August 17 2018

trytorunaway
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromnaturalginger naturalginger

August 16 2018

1694 2aaa 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMashe Mashe
trytorunaway
9122 d2ee 500
Supernatural s01e13
Reposted byskaaryfikaacjaaduszyblackheartgirlMartwa13Masherepresjaanttonine

August 08 2018

When one is in love, one always begins by deceiving one’s self, and one always ends by deceiving others.
Oscar Wilde
Reposted frommicrowalrus microwalrus viakitsunesoba kitsunesoba

August 06 2018

trytorunaway
wszyscy jesteśmy tacy sami. wszyscy odczuwamy ból. wszyscy żyjemy chaotycznie.
Reposted fromflesz flesz viaiammistake iammistake
trytorunaway
1088 63e7 500
trytorunaway
1076 dd58 500
Wrocław mniej znany
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna

August 05 2018

trytorunaway
6683 c352 500

Only Lovers Left Alive (2013)

August 04 2018

trytorunaway
4381 a0a9 500

August 02 2018

trytorunaway
4456 c2a1
Reposted fromscorpix scorpix viaMrsDarkness MrsDarkness
trytorunaway
1221 c792
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaMrsDarkness MrsDarkness
trytorunaway
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"

August 01 2018

trytorunaway
5949 8468
Jacek Podsiadło.
Reposted fromplayinglove playinglove viaohwow ohwow
trytorunaway
trytorunaway
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viablacktoblack blacktoblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl