Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

trytorunaway
Mam takie wrażenie, jakby nagle wróciło do mnie echem to marzenie, żeby kogoś pokochać, raz, mocno, choćby to miało trwać miesiąc czy nawet noc, ale żeby chociaż przez chwilę doświadczyć tego, co ludzie nazywają miłością.

Myślałam, że udało mi się to pragnienie już rozsądnie zgasić, a jednak gdzieś się tliło i czekało. I teraz boli nawet bardziej.

~ttra

September 14 2019

trytorunaway
9378 27c5 500
Reposted fromthetemple thetemple
trytorunaway
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo

September 10 2019

trytorunaway
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo

September 09 2019

trytorunaway
6528 9dcb 500
Reposted fromsoftboi softboi

September 08 2019

trytorunaway
I see, in evening air,
How slowly dark comes down on what we do.
— Theodore Roethke, from a poem In Evening Air
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba

September 06 2019

trytorunaway
"I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem."

— Michaił Bułhakow
Reposted frompaniwer paniwer

September 02 2019

0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianiskowo niskowo
trytorunaway
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
trytorunaway
9316 2b71 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

September 01 2019

trytorunaway
1612 a5cd 500
nigdy więcej wojny
trytorunaway
A ty siej. A nuż coś wyrośnie.  
A ty – to, co wyrośnie – zbieraj.  
A ty czcij – co żyje radośnie,  
A ty szanuj to, co umiera.
— J.Kaczmarski 'Niech'
Reposted byhydrosphere hydrosphere
trytorunaway
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaazazel azazel

August 29 2019

trytorunaway
0157 1a67 500
Iser

August 28 2019

trytorunaway
9442 1aa0 500
Isergebirge

August 25 2019

trytorunaway
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo
trytorunaway
6848 d2e4 500

August 18 2019

trytorunaway
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven vianiskowo niskowo

August 16 2019

trytorunaway
Po naszej zimie nie będzie wiosny, nie odrodzimy się, to, co się kończy, skończy się wraz z nami. 
— A.Sapowski 'Miecz przeznaczenia'
trytorunaway
Najbardziej lubię myśleć o tym, kim byłbym gdyby nie to.
Reposted fromyannim yannim vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl