Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

trytorunaway
6494 e312 500
Reposted fromscared scared viavacannes vacannes

November 12 2019

trytorunaway
W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka vianiskowo niskowo

November 11 2019

trytorunaway
trytorunaway
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.

November 10 2019

trytorunaway
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
trytorunaway
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaDer-Keller Der-Keller
trytorunaway
1551 212b 500

November 08 2019

trytorunaway
Train Station Eberswalder Straße, late 80s
Reposted fromfightling fightling

November 04 2019

trytorunaway
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou viaimpulsivee impulsivee
trytorunaway
też już nie mam marzeń.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimpulsivee impulsivee

November 03 2019

trytorunaway
Staramy się jak umiemy. To wszystko, co można zrobić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

October 31 2019

trytorunaway
3510 28ae
Charles Bukowski
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaazazel azazel
trytorunaway
Zatrzymajmy czas, byśmy nie musieli się żegnać. 
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
trytorunaway
Tak sądzę że pory roku dyktować zgięciem przegubów
to piękna wyśmienita taka umiejętność
my jej nie posiadamy (wiatr może ale my nie)
więc radzę: na południe wędrujemy milordzie

Zima milordzie zapowiada się nienasycona
nie starczy nam soków a źródło ich mają trawa i lato
zginiemy milordzie już teraz giniemy
więc bądź rozsądny raz jeden bądź rozsądny

Buty nasze milordzie piękne dawniej buty
do muzeum nie wątpię ale jakie to gniazda
to są łodzie milordzie dziurawe stare łodzie
co krok wpadamy w wir to wypadamy za burtę

Na południe wędrujemy milordzie na południe
tu nas wicher nie oszczędzi ani chrześcijaństwo
oni lenno mają strzeliste architektury
i sale wielkie gdzie spać nie wytrzymać bo mróz

Tyle tu futra milordzie fałszywych szynszyli mnogość
i po co nam mącić harmonię po co nam
nie zliczyłbyś a co dopiero w atakach szału skopał
i po co nam mącić dysharmonię po co nam

Zima jak mówią zapowiada się niepamiętna
nie starczy nam słoneczność na plecach i udach
zginiemy milordzie w tych wielkich salach lodowatość
a przecież możemy jeszcze dużo wędrować świętować

Na południu zmontujemy dolinę milordzie
małą dolinę gdzie trawa i soki boga traw
i trochę winnic na zboczach niedużo
i własna miłość milordzie nasza niepojęta
— E.Stachura 'Pieśń opiekuna ciała'

October 26 2019

trytorunaway

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
Reposted frommercurygirl mercurygirl vianiskowo niskowo

October 25 2019

trytorunaway
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
trytorunaway
- Jak się czujesz? - pytam.
- Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

October 24 2019

trytorunaway
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— M.Szczygieł "Projekt: Prawda"

October 21 2019

trytorunaway
trytorunaway
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl