Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

trytorunaway
sam się dziwię ile można znieść
— Kortez 'Od dawna już wiem'
trytorunaway
Why are we always stuck
And running from the bullets?
— Harry Styles 'Sign Of The Time'

November 18 2017

trytorunaway
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)

November 17 2017

trytorunaway
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— S.Kierkegaard
Reposted byjakmidzisiajzlejestemjeden
trytorunaway
4884 c61d 500
R.Krynicki
Reposted bynaturalgingerdancing-shoes
trytorunaway
4701 5ab5 500
John Milton
'Raj utracony'
Księga IV, wersy 99-105
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
trytorunaway
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianiskowo niskowo

November 16 2017

trytorunaway
Last night I dreamt
That somebody loved me
No hope, no harm
Just another false alarm

Last night I felt
Warm arms around me
No hope, no harm
Just another false alarm
— The Smiths
Reposted fromSayid Sayid
trytorunaway
2586 1e9c
Reposted fromblackcandy blackcandy viaoutoflove outoflove
trytorunaway
But there’s no easy way
For me to have to walk away
trytorunaway

November 15 2017

trytorunaway
7166 a68f 500
trytorunaway
7163 e0d8 500
trytorunaway
7141 a2d6 500
In my place.
trytorunaway
trytorunaway
3006 6f96 500
trytorunaway
3997 1519 500
Reposted fromfafner fafner vianiskowo niskowo

November 14 2017

trytorunaway
3852 b41a

November 13 2017

trytorunaway
Holding hands with myself
Sharing life with myself
Reaping the loneliness I've sown
In these fields I've always grown
Digging the blackness from my mind
I will die all alone
— Saturnus 'All Alone'
trytorunaway
4826 f652 500
John Milton
'Raj utracony'
Księga II, wersy 500-504
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl