Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

trytorunaway
snu zaznać po zbyt długiej wachcie
i ciszę śnić bez szumu fal
— B.Stępniak-Wilk 'Chorągiewka'
trytorunaway
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

June 14 2018

trytorunaway
3979 4173 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viablubra blubra

June 13 2018

trytorunaway
Gdy nas wyprzedzą wreszcie wszyscy już
ci silni i ci, którzy resztką tchu
Gdy minie nas ostatni spóźniony i
do biegu nas nie będzie poganiać nikt,
wtedy staniemy sami pośród cisz
w milczącym zapatrzeniu głośni zbyt
Mało ciekawi, jaki jest
gonitwy wynik i jej sens
— B.Stępniak-Wilk 'Pośród cisz'

June 12 2018

trytorunaway
4269 5954 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
trytorunaway
To wszystko co dałeś mi
Schowam w sercu na dnie

Za dużo by więcej chcieć
Za mało by ronić łzy
— Bajm 'Mandarynki, pomarańcze'

June 11 2018

I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)

June 06 2018

trytorunaway
5973 18d0
Reposted fromTLC2 TLC2 viaazazel azazel

June 05 2018

June 02 2018

trytorunaway
5831 1386 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacannellle cannellle

June 01 2018

trytorunaway
0227 b963 500
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
trytorunaway
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viamole-w-filizance mole-w-filizance
trytorunaway
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaspokodama spokodama

May 29 2018

trytorunaway
Jak tu Cię nie kochać, jak dzieją się z Tobą cuda..
— i opatrzność boska czuwa
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaMartwa13 Martwa13
5152 d30b 500

May 28 2018

trytorunaway
Myślisz, że nie masz nic.

Każdy ma - nawet Ty,
czasem trzeba to po prostu znaleźć.
— Myslovitz 'Acidland'
trytorunaway
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo

May 26 2018

trytorunaway
0258 93f1 500
Ch.Palahniuk 'Rozbitek'
trytorunaway
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl