Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

trytorunaway
7466 4dbf
Reposted fromchudazupa chudazupa vianieobecnosc nieobecnosc

October 20 2018

trytorunaway
Prawie już o tobie nie myślę
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viaiammistake iammistake
trytorunaway
7984 bf77 500
Mandarynki (2013)
trytorunaway
Nie umiem ani pi­sać, ani kochać. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaazazel azazel

October 18 2018

trytorunaway
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viacongreve congreve

October 16 2018

trytorunaway
Co za zysk z zapomnienia,
Jeśli tuż po nim - śmierć.
— M.Czyżykiewicz 'Szkoda, że cię tu nie ma'
Reposted byazazelMisqanieobecnosc
trytorunaway
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaimpulsivee impulsivee
trytorunaway
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaimpulsivee impulsivee

October 15 2018

trytorunaway
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
trytorunaway
trytorunaway
... Permanentnie zakochani
Miłością, po której nie zostanie nawet ślad zacierania śladów.
Idący przez krajobrazy natychmiast zamykające się za naszymi plecami
tak, jakby wcale nas nie było.
— J.Podsiadło 'Tak jakby nas nie było'
Reposted bylisiazupa lisiazupa
trytorunaway
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki

October 14 2018

trytorunaway

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

October 13 2018

trytorunaway
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablackmoth7 blackmoth7

October 12 2018

trytorunaway
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasugarvenom sugarvenom

October 11 2018

trytorunaway
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
Reposted byazazelMartwa13celmaifrumoshavingdreamsblackheartgirlthauturienszyderablacktoblackday11shadownieobecnoscfreewayfreewaytristeswiatsiewalipoppyseederedvarethAdalbert67littlewhiteliesfreewaycongrevethesilenceofthealcoholic
trytorunaway
8159 0894 500

October 10 2018

trytorunaway
Kocham cię ściano za twoją cierpliwość z jaką słuchasz mojego płaczu.

October 08 2018

trytorunaway
ja już nie chcę nic pamiętać
— "Pułapka", s01e04
Reposted fromobliviate obliviate viaimpulsivee impulsivee

October 07 2018

trytorunaway
5977 18c6 500
Reposted fromrubinek rubinek viagaiqus gaiqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl