Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

trytorunaway
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol
trytorunaway
2254 4dba
Tomasz Mann
Reposted fromrol rol
trytorunaway
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaarrependimento arrependimento
trytorunaway
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viapierdolony pierdolony
trytorunaway
5243 ada1
Reposted frompierdolony pierdolony
trytorunaway
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viapierdolony pierdolony
6276 c307 500
Reposted fromJaynibobs Jaynibobs viatouchable touchable

March 25 2017

trytorunaway
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viaodpocznijmy odpocznijmy
trytorunaway
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaodpocznijmy odpocznijmy

March 24 2017

trytorunaway
trytorunaway
I chociaż nic nie widać przez mgłę, lecz ma się jednak jakieś błogie przeczucie, że patrzy się w dobrym kierunku.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromdaszwiare daszwiare
trytorunaway

Wybacz mi, lecz czasami sobie myślę, że może byłoby lepiej, gdyby ciebie nie było, gdybyś był ułudą, snem (...)

— W.Myśliwski 'Ostatnie rozdanie'
trytorunaway
Udawałem, że to nie było nic wielkiego, kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
trytorunaway
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianiskowo niskowo

March 23 2017

trytorunaway
Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromdaszwiare daszwiare

March 22 2017

trytorunaway
Dziś doznałem szczytu tęsknoty, zaparzyłem dwie herbaty, gdy byłem rano sam w pustym mieszkaniu, czekałem aż zdarzy się cud, herbata wystygła, a ja nadal wbijałem w nią pełen tęsknoty wzrok.
— Piotr Tokarz
Reposted fromunr-eal unr-eal
trytorunaway
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem. 
— Andrzej Grabowski
Reposted fromunr-eal unr-eal
trytorunaway
Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromunr-eal unr-eal
trytorunaway
2672 2877
Reposted fromunr-eal unr-eal viagaiqus gaiqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl