Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

trytorunaway
I hope that you're coming to stay.
— B.Springsteen 'Waitin' On A Sunny Day'

September 22 2017

9664 a02c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialexxie lexxie
trytorunaway
1170 d917 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vianiskowo niskowo
7696 cb80
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
trytorunaway

September 21 2017

trytorunaway
but the last day of summer
never felt so cold
the last day of summer
never felt so old
— The Cure "Last Day of Summer"
Reposted byinertefelldowntherabbitholeoutofmyheadBrainylenifcazEveRirmelin13-dayslatersolewkamagolek22nebthatlillepuppettutuslexxietantalumzikundellekkaprzesadatimetobegin
trytorunaway
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaifyouleave ifyouleave
trytorunaway
2975 f2f7
trytorunaway
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viamikrokosmos mikrokosmos
trytorunaway
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaspokodama spokodama
trytorunaway
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch

September 20 2017

trytorunaway
Take me to the place where you go
Where nobody knows
If it's night or day
— Oasis "Don't Look Back In Anger"
trytorunaway
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
1096 4673
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
trytorunaway
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vianiskowo niskowo
trytorunaway
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
trytorunaway
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianiskowo niskowo
trytorunaway
5052 179c 500
Jonathan Cape Graphic Novels, 2016
Adapted from John Milton by Pablo Auladell
trytorunaway
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl