Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

trytorunaway
1062 e364 500

July 12 2019

trytorunaway
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel

July 10 2019

trytorunaway
Ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno. Bardzo dawno to przeczuwałem, ale zupełne przekonanie zjawiło się ostatniego roku jakoś nagle. Poczułem nagle, że byłoby mi wszystko jedno, czy świat będzie istniał, czy też nigdzie nic nie będzie. Zacząłem słyszeć i wyczuwać całą swoją istotą, że nic przy mnie nie ma. Z początku zdawało mi się, że za to wiele było przedtem, ale później się przekonałem, że przedtem też nic nie było, tylko, nie wiem czemu, się wydawało. Stopniowo się przekonywałem, że nigdy też nic nie będzie. Wtedy nagle przestałem się gniewać na ludzi i niemal ich nie dostrzegałem. Doprawdy, przejawiało się to nawet w największych drobiazgach: bywało, na przykład, że idę po ulicy i obijam się o ludzi. Nawet nie z zamyślenia: o czym miałem myśleć, zupełnie przestałem wtedy myśleć, było mi wszystko jedno. Gdybym przynajmniej znalazł odpowiedź na pytania – ale nie, ani jednej nie znalazłem, a ile ich było? Ale zrobiło mi się wszystko jedno i wszystkie pytania zniknęły.
— F.Dostojewski 'Fantastyczne opowieści'

July 07 2019

trytorunaway
popatrz jak pięknie ludzie się mijają
choć byli sobie przeznaczeni
nikt nie jest dość kochany i nie kocha dosyć
— julia hartwig

July 05 2019

trytorunaway
- Umrzeć, - usnąć,-
Nic więcej; snem tym wyrazić, że minął
Ból serca, a z nim niezliczone wstrząsy,
Które są ciała dziedzictwem: kres taki
Błogosławieństwem byłby. 
— W.Shakespeare 'Hamlet'
Reposted bycathilliumheavencanwaitkudlatyseleneskin

July 04 2019

trytorunaway

Zapomnij o mnie
to wszystko zgasło

— (tango cygańskie) w: Ryszard Kapuściński — Cesarz
Reposted fromyourtitle yourtitle viabeatkazz beatkazz

July 03 2019

trytorunaway
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viavoid37 void37

June 30 2019

trytorunaway
6748 c9ea 500
trytorunaway
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 24 2019

trytorunaway
Wszelkie przywiązanie jest koniec końców źródłem bólu. Szczęśliwi, po tysiąckroć szczęśliwi, którzy obywają się bez niego. Samotny nie opłakuje nikogo, nikt też nie płacze nad nim. Niech ten, kto nie chce cierpieć, kto czuje trwogę przed zgryzotą, uwalnia się od ludzi.
— E.Cioran 'Zeszyty 1957-1972'
trytorunaway
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki

June 23 2019

trytorunaway
Prague
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarattyness rattyness

June 21 2019

trytorunaway
Jak żyć dalej, skoro wszystko, co się buduje przez lata, rozpada się w ciągu kilku dni?
Jak żyć dalej, skoro nagle wszystkie plany przestały mieć jakikolwiek sens?
Jak zacząć od nowa, skoro się wie, że i tak skończy się jak zawsze?
Jak podjąć znowu walkę o wszystko, skoro wszystkie dotychczasowe walki kończyły się przegraną?
Jak można w ogóle żyć w tym brudnym świecie, w którym nie liczą się dobro i praca, a ludzie bawią się bezczelnie kosztem innych?

Obawiam się, że niedługo odpowiem na te pytania w sposób, który nie pozostawi już żadnych złudzeń - nie można tak żyć.
trytorunaway
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"

June 20 2019

trytorunaway
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
trytorunaway
kto ci powiedział, że wolno ci się przyzwyczajać?
kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?
— S.Barańczak 'Porcelana' frag.
trytorunaway
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
trytorunaway
5312 2455 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianiskowo niskowo
trytorunaway
trytorunaway
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl