Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

trytorunaway
... nie istnieje i nie może istnieć żaden taki system etyczny, żaden uniwersalny, spójny wzorzec zachowania, mniej lub bardziej rozwinięty zbiór przykazań... których stosowanie gwarantowałoby człowiekowi pewność słusznego wyboru. Zawsze, prędzej czy później, ale zazwyczaj naprawdę szybko - zawsze stajesz w sytuacji, do której system się nie stosuje, albo też daje sprzeczne zalecenia.
— Jacek Dukaj
Reposted fromultraviolet ultraviolet viaostatni ostatni

November 10 2018

trytorunaway
Posypując solą ból
Jak posąg pychy samotnie stać
— Perfect 'Niepokonani'
Reposted byostatni ostatni
trytorunaway
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viazapominanie zapominanie
trytorunaway
Ach, gdybyśmy złapali tego skurwysyna,
co nam ten świat wymyślił.
— Rafał Wojaczek
trytorunaway
0557 5a40
Reposted froma-s a-s viazapominanie zapominanie

November 09 2018

trytorunaway
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos

November 06 2018

trytorunaway
1640 9672 500
Reposted fromRowena Rowena
trytorunaway
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain vialaparisienne laparisienne

November 05 2018

trytorunaway
Wreszcie to ja pozbawiłem swoje życie ciebie.
— J.Podsiadło
trytorunaway
Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia
I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu.
I zaśmieję się wtedy.
I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath, "Dzienniki. 1950–1962
Reposted fromwowlovely wowlovely viakitsunesoba kitsunesoba
trytorunaway
Ze śmiercią mamy do czynienia wtedy, gdy tracimy gdzieś po drodze kawałek siebie. Kiedy przechadzamy się dzień po dniu tymi samymi ulicami, krocząc do tych samych miejsc, spotykając tych samych ludzi i jeżdżąc tymi samymi tramwajami. Kiedy idąc, potykamy się, upadamy i po chwili wstajemy. Śmierć dotyka nas, gdy mimowolnie obdarowujemy kogoś częścią siebie, gdy dajemy z siebie wszystko i nic nie otrzymujemy w zamian. Te wszystkie chwile, spotkania, dni, podróże, rozmowy, to wszystko sprawia, że gdzieś pośród tego całego życiowego chaosu zostawiamy małe cząstki siebie. I kiedy minie jakiś czas, siadamy i zastanawiamy się, co się z nami tak właściwie stało, dokąd nas to wszystko doprowadziło. I wtedy dociera do nas, że tak naprawdę to donikąd i że w sumie niewiele już z siebie mamy.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanuluj anuluj

November 04 2018

trytorunaway
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York

October 30 2018

trytorunaway
I naraz przyszło mi do głowy, że wszyscy nieustannie cierpią, nie wyłączając tych, którzy udają, że tak nie jest.
— Ch.Bukowski 'Na południe od nigdzie. Zapiski żywcem pogrzebanego'
Reposted byCannonball Cannonball
trytorunaway
6117 d582
trytorunaway
From my first time reading it, this quote has stuck with me
Reposted fromfabs3 fabs3 vialaparisienne laparisienne

October 29 2018

1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

I don’t think that people accept the fact that life doesn’t make sense. I think it makes people terribly uncomfortable.
— David Lynch
Reposted frombackground background viakitsunesoba kitsunesoba

October 27 2018

trytorunaway
Ja tam dziś w nic nie wierzę,
A już na bank
Nie w ludzi.
— J.Kaczmarski 'Odpowiedź na ankietę „Twój system wartości”'
Reposted byadmiracja admiracja

October 26 2018

trytorunaway
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
trytorunaway
Powoli zastępuję kwestię
'Być albo nie być' pytaniem
'Po co być?'
— Ich Troje 'Jeanny - End Of The Story'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl